Trajanje zastaranja - pojmi in vrste, posledice, primeri ustavitve in obnove

Civilni zakonik vsebuje člen, ki opredeljuje zastaralni rok - obdobje, v katerem ima oškodovanec po zakonu na splošno podlago za uveljavljanje svojih pravic. Zakon določa tri leta, vendar so določeni dodatni krajši ali daljši časovni okviri. Če kršite zastaralni rok v civilnem pravu, oseba samodejno izgubi pravico do obrambe svojih interesov na sodišču.

Kakšen je zastaralni rok

V skladu z ZPP je zastaralni rok v civilnih zadevah časovni interval, ki je po zakonu z vložitvijo tožbe državljanom namenjen za varstvo predhodno kršenih pravic. Ob določitvi pomena koncepta je treba dodati, da je mogoče vložiti zahtevek samostojno ali uporabiti pomoč pooblaščenega odvetnika. Posledično se zadeva ponovno vzpostavi, kar se v bistvu obravnava na sodišču. Odločitev o zavrnitvi zahtevka vloži sodišče v navzočnosti pobude ali zahteve tožene stranke za iztek roka.

Vrste vrstic

čl. Civilni zakonik velja za vse državljane. Opredeljene so naslednje vrste zastaralnih rokov- splošne in posebne. Prvič, to je triletno obdobje za vložitev tožbe. Kar zadeva določitev posebnega obdobja, se to navede individualno, odvisno od posebnosti zadeve, za katero se uporablja. Za določitev in vložitev tožb v ustreznih primerih je bil vzpostavljen poseben postopek, algoritem za tožbo.

Kako izračunati

Zastaranje v civilnem pravu posebne vrste ima različne roke, ki jih določi centralni odbor. V bistvu zakon določa čas za vložitev zahtevkov v obliki tožbenega zahtevka. V nadaljevanju so navedeni nekateri primeri z jasno navedbo časovnega okvira v okoliščinah navadnega življenja tožnika. Torej:

  • v zadevah zavarovanja premoženja državljana, datum vložitve zahtevka - 6 mesecev;
  • v primeru neupoštevanja pravil o prevozu tovora po kršenju civilnega prava - 1 leto;
  • če je prodajalec kršil preferencialni nakup, se zahtevek vloži 3 mesece od trenutka incidenta;
  • ko je gradbeno moštvo kršilo pravice državljanov, se zastaralni rok uporabi za obdobje 5 let.

Po mnenju centralnega odbora se za civilne zadeve izračun obdobja začne z dnem, ko tožnik ugotovi kršitev njegovih pravic. Časovni okvir za obveznosti z nedoločenimi časovnimi roki izvršitve se izračuna do trenutka nastopa pravice do vložitve zahtevkov do dolžnika z vložitvijo dokumenta o posojilu sodišču s strani upnika. Zastaralni roki za regresne postopke se izračunajo od trenutkaizpolnitev obveznosti.

Posledice zastaralnega roka

Po izteku dolgih rokov tožnik ne more vložiti zahtevka, ker njegov primer ne bo obravnavan. Iztek zastaranja določa: čas je potekel in nihče več ne sme ničesar storiti. To ni vedno tako, na primer, da je možno obnoviti obdobje obveznosti tožniku ob utemeljenih razlogih. V tem primeru se zastaranje ustavi, časovni interval vračila denarja pa določi sodišče.

Če so sprejeti pogoji, določeni z zakonom, se lahko nekatere kategorije državljanov sklicujejo na recept, če premoženje, ki ni bilo prvotno v lasti, preide v zdravilo po daljši neprekinjeni uporabi. Takšno pravilo se ne uporablja v primeru nujnosti pobiranja zaostalih plačil. Postopek se prekine z vložitvijo tožbe na sodišču in obtožencu naloži konkretne tožbe, s katerimi se prizna priznanje zahtevkov tožnika.

Katere zahteve ne veljajo za zastaralni rok

V skladu z veljavno zakonodajo zastaranje traja tri leta, vendar obstajajo primeri, v katerih mora tožnik pravočasno vložiti zahtevek in ne odlašati s pomembnimi odločitvami. Sicer pa sodišče ne bo obravnavalo njegovega primera zaradi neupoštevanja rokov, ki jih dovoljuje tožnikova zavrnitev uveljavljanja svojih pravic. Za takšne učinke govorimo o naslednjih vrstah trditev:

  • zahtevek do banke za vlagatelje zahtevkov za vloge;
  • zahtevek za obnovitev izgubljenih pravic lastnika nepremičnine;
  • zahtevek za povrnitev škode za zdravje tožnika;
  • tožbo o zaščiti nepremičninskih koristi.

Ponovna vzpostavitev zastaralnega roka v civilnih zadevah

čl. ZKP trdi: možno je obnoviti izgubljeni čas za vložitev tožbe z zakonom. Če tožnik zaradi utemeljenih razlogov zagovarja zamudo, jih sodišče preiskuje. Kadar dejstva pomanjkanja pravočasne tožbe upravičujejo zakon, je mogoče domnevati, da je bila omejitev uporabljena, vendar je bila prekinjena. Obdobje izpolnitve obveznosti dolžnika bo ponovno vzpostavljeno. Če ne navedete razlogov za prehod, boste to pravico izgubili.

Video posnetki