Poročni šopek neveste s krizantemami z lastnimi rokami. Kako narediti čudovit šopek krizantem in vrtnic, gerber, alstroemerij, lilij, irisov, eustom?

Pravilno razporejanje šopkov krizantem. Barvna simbolika.

Kako narediti čudovit poročni šopek s krizantemami z lastnimi rokami?

Krizantema je roža, ki je k nam prišla iz Kitajske. Ta roža izraža čistost in prijaznost srca. Roža doda življenjsko energijo in jo lahko podarite za vsako priložnost.

Njun poročni šopek iz krizantem je žlahtna, iskrena kombinacija za najslovesnejši trenutek v življenju. Cvetličarji izberejo kombinacijo krizantem za poročni šopek tako, da ta ohrani svojo privlačnost tudi po slavju. Čudovit poročni šopek s krizantemami z lastnimi rokami bo očarljiv in svetel. Krizantema je prilagojena hladni sezoni, zato je idealna možnost za zimsko praznovanje. Kombinacije v šopku so lahko najrazličnejše oblike in barve.

Bele krizanteme z rumeno, nežno lila in svetlo rdečo veljajo za odlično kombinacijo.

Sprejemljiva je oblika: frotirna ali polkrogla. Tak poročni šopek bo bolj izviren kot eksotičen. Če želite narediti šopek z lastnimi rokami, je bolje izbrati možnost z žico in trakovi.

Svetla, izjemna nevesta rada naredi vtis. Kako narediti šopek zanjo? Ponudite šopek sončno rumenih krizantem, obdanih s svetlim zelenjem. Okras naj bo iz prozorne tkanine in elegantnega satenastega traku. Če potrebujete šopek za nevesto za tematsko poroko, kombinirajte krizanteme z jagodami in rožami. Rowan izgleda popolno in harmonizira šopek.

Šopek krizantem za nevesto bo prinesel domišljijo v dan in srečo v nevesto.

Kako narediti čudovit šopek vrtnic in krizantem?

Šopekzkrizantemamiinvrtnicamiprimernonesamozaljubimce,ampakinzaposebendatum,čestitkeobdnevurojstvu.

Vserožeimajotudisvojjezik.Cvetkrizantemedelujekot simbolvečnosti.Barvalestvicatudiimasvojpomen:krizantemarozaizražanežnoljubezen;oranžnainterakotaljubezen,vendarlahkopotrpežljivost,navsipotrebujejočas;belaiskrenaindeviškaljubezen;modrapreteklainzbledelaljubezen;kombinacijardečeinrumenerožeizražanjaveselja.

Šopek vrtnic in krizantem

Vrtnicanosivdo sebeizražanjestrastneljubezni,romantičnegarazpoloženja.Rdečavrtnicamanifestacijaljubezni,spoštovanja;belanedolžninameni,čistiinzmerniobčutki;črnapriznanjevvečnaljubezen;kombinacijardečeinrumenebarveenotnostiinponovno srečanje.

Šopek vrtnic in krizantem
 • Zanareditičudovitšopekzkrizantemamiinvrtnicamiprviizberitekombinacijobarveglede nasimboliko
 • Previdnopreglejtekakovostrože:premerrože,obstoječenapake,dolžinapecelj,svežinanavidezvidez
 • Zanarediti​​​​čudovitšopekvrtnicinkrizanteme:
 • Odstranitespodnjeliste,dopust [1 94]zgornjiincvetovi.Previdnoodstranitetrne
 • Poobdelavibarvahpostavimojihnapriročnomizo.zujemitezenodolžinostebla
 • Zadodatekizberemotudilistepraproti,jagodeŠentjanževka,OgnjičaliRuscusnapo izbiri
 • Nabiramoroževšopek.Vrtniceso postavljenevkrogmedkrizanteme.Običajnopotrebujetešestvejkrizantemintrivrtnice
 • Poravnajtevrtnice,tako, daso bilezgorajkrizanteme.Dodajtezelenjezkrogomkompozicijami,okrašenimielementi
 • Celotenšopekje vezanz vrvico.Izrežiteizpapirjaelementovinovojapokolašopek

Video: šopki vrtnic in krizantem

) Video: Lekcija cvetličarstva Naredite sami aranžma vrtnic in krizantem

Kako narediti čudovit šopek gerber in krizantem?

Čudovitšopekzgerberamiinkrizantemasortainbarvavenemobrazu.Gerberizražavedrost,humor,pozitivnost.Povezovanješopkasamo stopliminsvetlimsoncem.

Šopek krizantem in gerber

Gerberna dolgoohranjasvojevitalnesposobnostikotinkrizanteme.Šopeknjihovihtehrožlahkonareditevrazličnerazličiceinkombinacije:

 • Stilombrevšopkuimplicirauporaboteh) roževrazličnihodtenkihenibarvi
 • Traceupoštevajtepravilacvetličarstva:priaranžiranjurožspovečanimipopkiso nameščenivsredini,majhniokviršopek
 • Zelošikbopoglejkompozicijašopekvoblikikaskada.

KrizantemainGerberase čudovito kombinirataenazena.

Video:Kako zbrati šopek krizantem in gerber?

Kako narediti čudovit šopek alstroemerij in krizantem?

Lilijeso bilevednopoosebljeneglobokeestetskoljubezeninplemenitost.Šopeklilijinkrizantemzeloizvrstnoinprinašaslovesnostvkateri kolidogodek.To sonajboljpriljubljeneroževcvetličarnahinaranžerji.Za, dadonaredičudovitšopekiztehbarvizberenjihovobarvovsimboliki.

Šopek lilij in krizantem

Belelilijezmajhnimikrizantemamibodovidetiduševnoin) dinamično.Tibodo prenesliglobokačustvadarovalcatakegašopka.

Naredimošopeklilij) inkrizanteme:

 • Rezanjepopkov)vfaziohlapnosti.Izberemodoločenosortolilijo
 • barvokrizantemoizberemovharmonijizlilijami
 • ) Vzamemovečlilijrumeneinrdečebarve.Listitudipustite,kotločenokrasnielement.Krizantemebelebarvne
 • Prahliliječisteodstranite, , da seneumažeizšopka
 • Zberitesestavoskupaj,skuhajtevlistih, , ki so bilipredhodnoobdelani
 • rezanigroboindolgestebla
 • Vezitezzpasomnaššopek,okrasitepentlje
 • Unikatšopekzlilijamiinkrizantemamipripravljen!
)
Video: Kako narediti ŠOPEK IZ KLOBUČEVINE s krizantemami in alstromerijami z lastnimi rokami?Kako narediti čudovit šopek perunik in krizantem?Perunikesonajboljnežnepomladnerože.Šopekirisovzkrizantemamiprosimkatero kolidekle.Prosims takšnimnežniminprefinjenimšopkomlahkonesamozdoločenimrazlogom,ampakinpreprostolahkospomnitenasvojačustva.

Krizantemavšopkubo poudarilamilinoinnežnostvašihobčutkov.

Zanareditešopekmodre) perunikeinrumenekrizantemez lastnimirokamivzamemo:

 • Grmovnicekrizanteme
 • gipsofila
 • modriirisi
 • cvetličnipapir.

Bosvetlocvetličnodarilozaljubljenainbližnjaoseba.

Šopek s perunikami in krizantemami
 • Vsredinikompozicijemestorumenogrmkrizanteme
 • Dodajnekajzeleneingipsofile.Zelenase ne smedvignitinadprimarnimibarvami
 • Okolikrizantemlepopostavitemodreperunike,vodvisnostiodsvetlostiinstopnjeraztapljanja
 • Pripnitezbranšopeks posebniminitmi
 • Okrasimoelementevoblikikodrov,pikapolonic, nitne kroglice.rožezavijemo vplastbarvnegapapirja.

Kako narediti čudovit šopek eustom in krizantem?Eustomapoosebljaeksotikoindeluje kotnajljubšarožacvetličarzaaranžiranješopkov.Njeneminiaturnerožesimbolizirajoljubezeninsimpatijo.Zaizdelavošopkaizkrizantemineustom,vzamemoeustomvnežnoroza,lilainmodritoni,belikrizantema.

Šopek in eustoma ter krizanteme

Zbirateljstvoelegantnoinizvrstnakompozicija:

 • Vzamemokrizanteme, približnobrezaemstebladoustreznevelikosti
 • Previdnoimamokrizantemevsredini
 • . 766) obod,pritrditevvsakerožezelenelistovinelementidekorja
 • Vzamemomrežo,zavrtitenoternjenšopek.Pritrdites trakovialis pasom.

Kako narediti čudovito večbarvno krizantemo?Šopekraznobarvnihkrizantemje primerenzaprepoznavanjevnjegovihobčutkih.Invečplastnakombinacijabarvbo pomagalaspremenitinenavezanostnanasmeh.

Šopek raznobarvnih krizantem

Krizantemelahkoizvlečizanosceloizsamegakamnitegasrca.Insamšopekborazveseljevalokonavdolgemčasu.

Zanareditišopekizvečbarvnihkrizantemeuporabljamo :

 • krizantemebele10kosov
 • rumenainrozavsak5kosov
 • zelena10kosov
 • smetana7kosov
 • Premerbarvapotrebnopribližno50centimetrov
 • Zbiranjeroževvelikempasu
 • ssatenom) traknaredimovelik,šikpentlja
 • Vežemokitkekrizantemebrezfolijoinpapir,okrasimopentljo.Čudovitšopekpripravljen!

Kako narediti čudovit šopek belih krizantem?Krizantemajeuniverzalniokrasvsakegapraznika.Rožavednodvignerazpoloženjeinbo dodalavitalnegaenergija,izražanjesebeiskrenihnamenov.

Belakrizantemaprimernazašopekmami,babici,prijateljici.

Zanareditišopekbelegakrizantemevevropskemstilubomo potrebovali:

 • Velikazapestnicakrizantema,oaza,škarje,polietilen,košara
 • Predzačetkomdela) odrežitekosoaze,dajtevvodo
 • Zadovoljibarpridobi,procesmaterial
 • Ustvarioaza,vfolijinadnukošarizanašihšopek
 • Košarica,kivosnovi,zapraznovanja,okrasitez mrežocvetličnimiinelementiglede na dopo želji
 • Vstavivsestaveknajprejlistipraproti
 • krizantemeskrajšajtenaželenodolžina.Izrežitevseliste
 • Začnitesimetričnovstavitecvetjevoaza.Uživamošopek!
Video: Spiralna tehnika izdelave šopka

Kako narediti čudovit šopek rumenih krizantem?Krizantemarumenabarvaboznakvašihnamenov.Česeodločitedatiponudborokeinsrce,onaboidealnamožnost.Takšopekbo izrazilvašonežnoiniskrenoljubezen.

Šopek rumenih krizantem

Zanaredišopekrumenihkrizantemizveditepreprostadejanja:

 • Kuhanjetrivejicezelene,marjetice,mreža,zapestnicerumenakrizanteme, pentlja, mreža
 • Uredirože,v menjavi zmajhnimimarjeticamiinzelenjem
 • Pritrditešopek
 • Okrasite zcvetličnomrežo insvilenitrak.

Kroglasta krizantema: šopekKroglastakrizantemainšopekznjenimboprimernodariloodkaterega koli) pogon.Tarožabo pokazalavašopozornostinljubezendooseba.Rumenekrizantemesimbolizirajosončnorazpoloženjeinbogastvo.Šopekborazveseljevalokoše dolgo.

Kroglasta krizantema

Šopekizkroglastakrizantemanimanobenegaenegaodvečnegaelementa. Dzadekoracijoje trebauporabitisamomajhneliste,jagode.Ažurinekspresivnipopkirdečihkrizantemdajejoduševnostvsaktrenuteksrečanjevljubljeniosebi.

Krizantema frotir: šopekŠopeknjihovfrotirkrizantemaizgleda) ganljivoinnežno.se aktivnouporabljajozadekoracijomizokompozicijeobporokahinpraznikih.Šopekfrotirnihkrizantembo okrasiločarljivonevesto.Takizvirenšopeklahkonareditez lastnimirokami.Potrebno jeuporabiticvetove,okrasnelisteinzrelejagode.].

Zelena krizantema: šopekKrizantemevzelenibarvnipaletisvetlainizjemnakombinacija.

Zelene krizanteme: šopek

Čeželiteprinesiteizvirnostvvašpraznik,poroko,zelenokrizantemabooptimalnaroža.Šopekzelenihkrizantemboustrezalvsplošnopaleta. ..

Krizantema roza: šopekŠopeknjihrozakrizantemabo dovoljsrečnaljubljena.Takokotrožegovorijovsvojemjeziku,onibodo povedalizavamovašihobčutkih.Takočudovitšopekbo dalromantiko,nepozabnevtise.

Rožnata krizantema

Modre krizanteme: šopekModrakrizantema)) simbolmodrostiininteligence,zvestobe.Če bišopekpodarilinevesti,deklici.Onjospomni, daonanesamolepa,azelopametna.Šopekmodrihkrizantemboodličeninprimernodarilozamoža.Dakotpredstavnikomteganadstropjapodarjamoroževumirjenihinzdržanihtonih.Inizvirnosttebarvepoudaritevašoizjemnost.

Krizantema vijolična: šopekŠopekvijoličnakrizantemeboavantgardainposebnodarilo.Onibodopodarilisvojosvetlodišavoinsevajoenergijo.

Krizantemevlilainvijoličastihodtenkihso primernizadarilonajboljšemuprijatelju.Tobo izrazilonjenovrednostdovasinbo okrepilprijateljskeodnose.

Pomen belih krizantemRožeimajosvojjezikin) simboli.Belekrizantemevdarilopomeninedolžnostiniskrenostnamenidarovalca.Izražapošteneinnežnemotive.Čebelekrizantemevšopkunevesteto jesimbolranljivostiinslabosti.Popomenukitajskihvladarjev,takanevesta) bo prejelblagoslovenebes.Čepodaritešopekbelihkrizantemkolegaaliprijatelj.Rožebodo izražalevašoprijaznostinresnicoljubnost.

Čemu služijo rumene krizanteme?Rumenekrizantemedajejo,izražajosvojezaupanje,poštenostintaktnost.Tudisosimbolželjazdravjaindenarnablaginja.

Vijolična krizantema

Vkitajskikulturišopekrumenihkrizantemdelujekot vodilomočnaenergija. .Sorodnikompodarimorumenekrizantemedoizrazimohvaležnostzaposebnopretvezo.

Koliko stanejo krizanteme v vazi?Krizantemanajljubšarožacvetličarji.je cenjenzaradivzdržljivostiinvisokeodpornosti.Šopekkrizantemlahkostojivvaziveč kotdvajsetdni.To jenajboljnezahtevnaroža.

Krizanteme v šopku

kako ohraniti šopek krizantem, da bodo krizanteme dlje zdržale v vazi?Šopekkrizantembostalšedlje,čezanjegaje pravpaziti.Tačudovitakompozicijaborazveseljevalaokodlje,čeupoštevajtenaslednjapravila:

 • Izberiteprostorainvelikavaza.Toizhajav celotivsebovaloindobrofilc
 • Vodazavazouporabitebrezklor,samoprečiščen
 • Predkotizpustitešopekkrizantemevvazirezanispodnjilisti,steblomalorazcepljeno.Darožebodointenzivnejeabsorbiralevlago
 • Lokacijavazebi morala bitibrezneposrednega) zadeteksoncainosnutki
 • Vodavvazamenjavavsaketridniinobrobastebla

Video: Šopek krizantem in aspidister