Kdaj je kitajsko novo leto 2019, 2020, 2021: kitajski koledar. Datumi začetka kitajskega novega leta (od 1930 do 2030): tabela

Začetek novega leta na Kitajskem vedno pade na 1. dan 1. meseca po sončno-lunarnem koledarju.

Da

  • Kitajsko novo leto 2019 se bo začelo 5. februarja 2019 — Prašič/merjasec — Zemlja
  • Kitajsko novo leto 2020 se bo začelo 25. januarja 2020 — Podgana — Metal
  • Kitajsko novo leto 2021 se bo začelo 12. februarja, 2021 — Bik — Kovina
  • Kitajsko novo leto 2022 se začne 1. februarja 2022 - Tiger - Voda

Kitajski vzhodni koledar: Tabela

) (4 1) Ogenj ) )​​​​ ) (2 83) 1978 ) )) )
Leto Število kitajskega novega leta Žival Element
2030 02 /03/2030 Pes Kovina
2029 02/13/2029 Petelin Zemlja
) 2028 26.01.2028 Opica Zemlja
202706.02.2027 Ovce/koze
2026 17.02.2026 Konj Požar
2025 29.01.2025 Kača Drevo
2024 10.02.2024 Zmaj Drevo
2023 22.01.2023 Zajec Voda
2022 01.02.2022 Tiger Voda
2021 12.02.2021 Bik Metal
2020 25.01.2020 Podgana Metal
2019 2. 5. 2019 Prašič/merjasec Zemlja
2018 16.02.2018 Pes Zemlja
2017 28.01.2017 Petelin Ogenj
2016 02/08/ 2016 Opica Ogenj
2015 18.02.2015 Ovca/Koza Drevo
2014 31.01.2014 Konj Drevo
2013 10.02.2013 Kača Voda
2012 23.01.2012 Zmaj Voda
2011 02.03. 2011 Rabbit Metal
2010 14.02.2010 Tiger Metal
2009 26.01.2009 Bik Zemlja
2008 02/07/2008 Podgana Zemlja
2007 18.02.2007 Prašič/merjasec Ogenj
2006 29.01.2006 Pes Ogenj
2005 09.02.2005 Petelin Drevo
2004 22.01.2004 Opica Les
2003 0 1.02.2003 Ovce/koze Voda
2002 12.02.2002 Konj Voda
2001 24.01.2001 Kača Metal
2000 05.02.2000 Dragon Metal
1999 16.02.1999 Zajec Zemlja
199828.01.1998 Tiger Zemlja
1997 07.02.1997 Bik Ogenj
1996 19.02.1996 Podgana Požar
1995 31.01.1995 ) Prašič/merjasec Les
1994 [2 03]10.02.1994 Pes Drevo
1993 23.01.1993 Petelin Voda
1992 02/04/1992 Opica Voda
1991 15.02.1991 Ovca/Koza Metal
1990 27.01.1990 Konj Metal
1989 06.02.1989 Kača Zemlja
1988 17.02.1988 Zmaj Zemlja
1987 29.01.1987 Zajec Ogenj
1986 02/09/1986 Tiger Ogenj
1985 20.02.1985 Bik Drevo
1984 02.02.1984 Podgana Drevo
1983 13.02.1983 Prašič/merjasec Voda
1982 25.01.1982 Pes Voda
1981 05.02.1981 Petelin Metal
1980 16.02.1980 Opica Metal
1979 28.01.1979 ) Ovca/koza Zemlja
02/07/1978 Konj Zemlja
1977 18.02.1977 Kača Ogenj
1976 31.01.1976 Zmaj Ogenj
1975 11.02.1975 Zajec Drevo
1974 23.01.1974 Tiger Drevo
1973 02/03/1973 Bik Voda
1972 15.02.1972 Podgana Voda
1971 27.01.1971 Prašič/merjasec Kovina
1970 06.02.1970 Pes Kovina
1969 17.02.1969 Petelin Zemlja
1968 30.01.1968 Opica Zemlja
1967 09.02.1967 Ovce/koze ) Požar
1966 21.01.1966 Konj Ogenj
1965 02.02.1965 Kača Drevo
1964 13.02.1964 Zmaj Drevo
1963 25.01.1963 Zajec Voda
Tisoč devetsto dvainšestdeset 05.02.1962 Tiger Voda
1961 15.02.1961 Bik Kovina
1960 28.01.1960 Podgana Kovina
1959 08.02.1959 Prašič/ Merjasec Zemljišče
1958 18.02.1958 Pes Zemlja
1957 31.01.1957 Petelin Ogenj
1956 12. 2. 1956 Opica Ogenj
1955 24.01.1955 Ovca/koza Drevo
1954 02/03/1954 Konj Drevo
1953 14.02.1953 Kača Voda
1952 27.01.1952 Zmaj Voda
1951 ) 06.02.1951 Zajec Kovina
1950 17.02.1950 Tiger Metal
1949 29.01.1949 Bik Zemlja
1948 10.02.1948 Podgana Zemlja
1947 22.01.1947 Prašič/merjasec Ogenj
1946 01.02.1946 Pes Ogenj
1945 13.02.1945 Petelin Drevo
1944 25.01.1944 Opica Drevo
1943 ) 04.02.1943 Ovce/koze Voda
1942 15.02.1942 Konj Voda
) 1941 27.01.1941 Kača Kovina
1940 08.02.1940 Zmaj Kovina
1939 19.02.1939 Zajec Zemlja
1938 31.01.1938 Tiger Zemlja
1937 11.02.1937 Bik Ogenj
1936 24.01.1936 Podgana Ogenj
1935 04.02.1935 Prašič/merjasec Drevo
1934 14.02.1934 Pes Drevo
1933 26.01.1933 Petelin Voda
1932 06.02.1932 Opica Voda
1931 17.02.1931 Ovca/Koza Kovina
1930 29.01.1930 Konj Kovina

Video: Kakšen orientalec si m koledar?